Toepassingen Ziptrak® Outdoor Screens

Veranda
Serre
Tuinhuis
Terras
Overkapping
Carport

Privacy statement

Wendt Agenturen BV respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens. ​

Laatst bijgewerkt: 15-07-2019

HOE BESCHERMEN WIJ UW PRIVACY?

Wendt Agenturen BV handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend gaan wij zo veilig en zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van leads, prospects, klanten en websitebezoekers. In deze Privacy Statement leggen wij uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je ons direct bereiken via:

Wendt Agenturen BV
Achter de Watertoren 11
2182 DV Hillegom
Nederland

Telefoon: 0 252 51 59 39
Email: info@ziptraknederland.nl

ALGEMEEN

Wij willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en afnemers van onze producten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Klantgegevens worden veilig en respectvol beheert en gebruikt om u beter van dienst te zijn. Wij vragen je de tijd te nemen om deze Privacy Statement goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op zijn onze producten en diensten.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of een aanvraag te doen over onze producten en diensten. Alle informatie die wij ontvangen voor het leveren van onze diensten en onze producten, gebruiken wij alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) specifieke berichten te sturen die van enige belang zijn voor het leveren van onze producten en uitvoeren van onze diensten. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten, gegevens die we ontvangen tijdens het beantwoorden van vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

In veel situaties zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn kan Wendt Agenturen BV persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die aan ons verstrekt zijn.
 • Om contact op te kunnen nemen
 • Om facturen in rekening te brengen
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om je te informeren over nieuws producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder gekochte producten en/of afgenomen diensten
 • Het versturen van nieuwsbrieven die in relatie staan met eerder gekochte en/of afgenomen diensten.
 • Als je bij ons soliciteert, gebruiken wij jouw gegevens om je sollicitatie te beoordelen en om contact met je op te nemen.
 • Ter uitvoering van een marktonderzoek als dan niet op basis van verkregen informatie via Google Analytics en/of Google Adwords.

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen, zoals zakelijke websites, platforms, Kamer van Koophandel en/of onze relaties:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
  IP-adres;
 • technische browserinformatie;
  cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • sociale media accounts.

BEVEILIGING

Wij streven er naar om persoonsgegevens en privacy ten alle tijden te beschermen, zowel in de fysieke kantooromgeving als op ons fysieke netwerk. Wij zorgen voor de juiste organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Onze medewerkers zijn of worden getraind om op een correcte wijze vertrouwelijke gegevens te verwerken. Bij elke project of klantsituatie wordt een inschatting gemaakt op het gebied van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Als extra zijn diverse technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers. Als er onverhoopt toch een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan brengen wij de klant persoonlijk op de hoogte over de situatie en de onvoorziene omstandigheden. Als klant ben je eigenaar van de persoonsgegevens en daarom verantwoordelijk voor het melden van de gegevenslek en zal deze binnen 72 gemeld moeten worden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Het aantal medewerkers die toegang krijgen tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Alleen medewerkers die noodzakelijkerwijs toegang nodig hebben tot persoonlijke informatie, krijgen daadwerkelijk toegang tot de informatie die nodig is om hun werkzaamheden te verrichten.

DERDEN

Het kan zijn dat enkele producten en diensten die wij aanbieden door derden of onderaannemers worden uitgevoerd. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en is er een overeenkomst tussen ons en deze partij. Denk hierbij aan onze dealers in de Benelux, dienstverleners van transport. Het delen van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren en u verder te kunnen helpen. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met info@ziptraknederland.nl.

Als wij persoonsgegevens aan derden geven, dan gebeurt dit met een expliciete toestemming van de klant, waarbij wij toelichting geven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen wij uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de klant en de derde partij.

Het is altijd mogelijk vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maak tegen de verwerking van je persoonsgegevens die gesteund is op ons belang. Als er bezwaar gemaakt wordt, staken wij de verwerking van die persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de bezwaarmaker.

RECHTEN

Een aantal rechten over de verwerking van jouw persoonsgegevens waar wij over beschikken, kunnen worden aangepast, als deze wettelijk zijn toegestaan.

BEZWAAR MAKEN

Het is altijd mogelijk bezwaar te maken tegen de wijze van verwerking van je persoonsgegevens. Indien u een bezwaar indient, kan het zijn dat wij u om een kopie van uw identificatie vragen. Dit doen wij om misbruik uit te sluiten.

WIJZIGEN OF VERWIJDEREN GEGEVENS

U heeft het recht op inzage en/of verwijderen van uw gegevens. Wilt u uw Indien u gegevens wilt verwijderen kan het zijn dat dit om wettelijke gronden niet mogelijk is. Indien dat inderdaad zo is, zullen wij hier uitleg aan geven in de reactie die volgt.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren en verwerken je persoonsgegevens zolang nodig is.
Per doel kan de bewaartermijn verschillen, zoals de wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen (voor boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of vanwege juridische redenen zodat specifieke gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn natuurlijk beperkt toegankelijk.

COOKIES

Onze website maakt gebruikt van cookies om enkele instellingen te onthouden maar wij gebruiken ook Google Analytics, Google Adwords, Facebook Pixel en daarom worden hier ook enkele cookies van geplaatst.
Een cookie is een klein bestandje dat via de website wordt meegestuurd en door de browser op de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Als je echt niet wil dat er cookies worden opgeslagen, verwijder dan de cookies voor deze website via je browser.

WIJZIGINGEN

Het kan zijn dat wij – indien dit nodig is – de huidige privacy verklaring wijzigen. Om op de hoogte te blijven van de wijzigingen zal je zelf regelmatig deze pagina moeten checken.

Toepassingen voor Ziptrak® Outdoor Screens